• řeší v rámci smírčího jednání případy porušení etiky v pojišťovnictví
  • neřeší spory, vyplývající ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem (např. stížnosti na pojistné plnění a jeho výši)

Členové

Ing. Vladimír Mráz, předseda výboru

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

JUDr. Jana Herboczková

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.

Daniel Hůle

Tajemník

JUDr. Zuzana Hlaváčková