Cílem vytvoření standardu je sjednocení rozsahu informací o nabízeném produktu napříč trhem za účelem jednoduššího srovnání konkurečních nabídek pro klienta

Rozsah předsmluvních informací k produktu u jednotlivých typů IŽP:

Základní informace o nabízeném typu produktu (popis produktu), tj. např.:

 • jaká základní rizika produkt kryje (struktura produktu)
 • jaká je rizikovost podkladového aktiva a investiční horizont (upozornění na klíčová rizika ovlivňující hodnotu investice, význam investičního horizontu)
 •  zda je zhodnocení garantované nebo ne a jaká je forma garance
 • jaké změny lze u produktu obecně provádět včetně informace o tom, zda je změna zpoplatněna
 • za jakých podmínek (obecných) lze provést:
       - mimořádné vklady a výběry včetně výše poplatku
       - změnu investiční strategie
 • upozornění na rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek, nebo na jiný obdobný poplatek
      - odkaz na sazebník poplatků, oceňovací tabulky a pojistné podmínky

Způsob fungování pojištění

 • stručně popsat nebo graficky znázornit, jak daný produkt funguje včetně mechanismu strhávání nákladů, poplatků a rizikového pojistného

Možnosti dalšího připojištění

 • obecné možnosti pojistné ochrany a nároky z nich plynoucí

Upozornění na úskalí produktu

 •  investice
     - informace o tom, co by si měl zájemce o pojištění uvědomit, než pojistnou smlouvu uzavře, např.: zpoplatnění některých změn, nevýhodnost  předčasného zrušení pojistné smlouvy
    - kolísání aktuální hodnoty investice
    -  není zaručena návratnost původně investované částky
 • rizika
    - přiměřené upozornění na výluky

Daňové aspekty

Další důležité informace o produktu (např. o principu bonusů, apod.)

 

Vlastnosti základních druhů životního pojištění:

Tabulka-IZP1