Samoregulační standardy ČAP k uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v pojišťovnictví nastavují samoregulační pravidla ochrany osobních údajů pro pojišťovny. Text byl vytvořen zástupci pojišťoven v Pracovní skupině GDPR a kladně projednán Legislativní sekcí ČAP. Účinnosti nabyly Standardy ke dni schválení prezidiem ČAP, tedy 4. 4. 2019. Do Standardů byly mimo jiné zapracovány také připomínky UOOU.Standardy jsou pro jednotlivé pojišťovny závazné okamžikem přistoupení. Přistoupení ke Standardům je jejich dobrovolným závazkem. Pojišťovny, které se ke Standardům přihlásí, nejen že demonstrují svoji compliance s GDPR, ale hlavně svůj respekt k ochraně osobních údajů. Jako vhodný nejzazší termín se nabízí výročí účinnosti GDPR, tedy 25. 5. 2019.Text obsahuje praktickou aplikaci GDPR v pojišťovacím sektoru. Bude tedy sloužit jako pracovní pomůcka při naplňování požadavků GDPR ve vnitřních procesech pojišťoven. Struktura dokumentu kopíruje pro přehlednost a snadnou orientaci strukturu GDPR. Standardy jsou živým dokumentem. V návaznosti na očekávaný rozvoj výkladové a rozhodovací praxe a judikatury a dalších zkušeností s uplatňováním pravidel GDPR v naší praxi bude docházet k revizi Standardů, což očekáváme přibližně v roční frekvenci. Dlouhodobým cílem ČAP je transformace Standardů v tzv. Kodex chování, institut upravený čl. 40 GDPR.

Dobrovolně se zavázalo Standard dodržovat 20 členských pojišťoven ČAP, které tvoří 93 % trhu.

Allianz pojišťovna, a.s. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Direct pojišťovna, a.s. MAXIMA pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ERGO pojišťovna, a.s. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Generali Česká pojišťovna ERV Evropská pojišťovna, a.s. Pojišťovna VZP, a.s.
Colonnade Insurance S.A. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Slavia pojišťovna a.s.
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Komerční pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

VIG RE zajišťovna a.s.

 

Stáhnout PDF