nehoda postup mez jpg

Účastníci dopravní nehody jsou povinni řádně zdokumentovat dopravní nehodu, a to zejména v situaci, která nevyžaduje přivolání policie ČR. Pro tyto účely doporučuje ČAP využít jednotný evropský formulář „Záznam o dopravní nehodě“. Podrobný postup na jeho vyplnění i vzor formuláře jsou součástí příručky. Pro případ nehody v zahraničí nebo pro řidiče, kteří nemluví česky, je v multijazykové verzi příručky návod zpracován v několika jazykových mutacích.