Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, umístěných na tomtéž pozemku.
Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž a další stavby, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby.

Minimální varianta rozsahu pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu
 • vichřicí nebo krupobitím .

V dalších variantách pak jsou kryty i škody způsobené

 • krádeží vloupáním,
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení
 • povodní a záplavou,
 • zřícením skal nebo zemin,
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
 • tíhou sněhu nebo námrazy,
 • zemětřesením,
 • vandalismem
 • kouřem

Některé pojistné produkty obsahují i méně obvyklá krytí, např.

 • rozbití skel,
 • škody způsobené nárazem dopravního prostředku,
 • náhrada výdajů za ztrátu vody, apod.

Co ovlivňuje výši pojistného:

 • výše pojistné částky
 • rozsah sjednaných pojistných rizik
 • výše zvolené spoluúčasti lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání

Na co nezapomenout při sjednání:

 • zvážit, zda sjednat pojistnou smlouvu na novou nebo obecnou (časovou) cenu,
 • správně stanovit odpovídající pojistnou částku,
 • zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí,
 • seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění.
Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.