Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny mohou být též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.
Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

Minimální varianta rozsahu pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku,
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu,
 • vichřicí nebo krupobitím.

Ve vyšších variantách pak mohou být kryty i škody způsobené

 • krádeží vloupáním
 • vystoupení vody z vodovodního zařízení,
 • sesouváním půdy nebo sněhových lavin,
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
 • tíhou sněhu nebo námrazy,
 • zemětřesením,
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení vandalismem,

Některé pojistné produkty obsahují i méně obvyklá krytí, např.

 • rozbití skel,
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku,
 • škody vzniklé na obsahu chladicích zařízení,

Co ovlivňuje výši pojistného:

 • výše pojistné částky,
 • rozsah sjednaných pojistných rizik, výše zvolené spoluúčasti,
 • lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání,
 • způsob zabezpečení,
 • pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.).

Na co nezapomenout při sjednání:

 • zvážit, zda sjednat pojistnou smlouvu na novou nebo obecnou (časovou) cenu (obvyklým je dnes pojištění na novou cenu),
 • správně stanovit odpovídající pojistnou částku,
 • zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí,
 • seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výší limitů, výlukami z pojištění a podmínkami zabezpečení.
Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.