Postup při uplatnění pojistné události

Uvedené postupy jsou pouze orientační a mohou se u jednotlivých pojišťoven lišit. Podle okolností konkrétního případu si pojišťovna může vyžádat i další specifické doklady, které nejsou uvedeny v doporučených postupech.

Upozornění: Formuláře uvedené v následujících postupech naleznete vždy na webových stránkách příslušné pojišťovny nebo na konkrétní pobočce.

Kontakt na asistenční služby je vždy součástí konkrétní pojistné smlouvy.

Životní pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění nemoci

Cestovní pojištění

Pojištění majetku

Pojištění motorových vozidel

Odpovědnost za škody občanů

Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře