Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Havarijní pojištění poskytuje ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení.

Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.).

Oproti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je tento druh pojištění dobrovolný, a záleží tedy na každém vlastníkovi vozidla, zda se pro toto pojištění rozhodne.

Na jaká nebezpečí se můžete pojistit:

 • havárie,
 • živelní událost,
 • odcizení celého vozidla, nebo jeho části,
 • vandalizmus.

Doplňková připojištění:

 • pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle,
 • pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění),
 • pojištění zavazadel,
 • úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla,
 • připojištění asistenčních služeb.

Výši pojistného ovlivňuje:

 • kategorie/druh vozidla,
 • značka a typ vozidla,
 • výše pojistné částky,
 • výše zvolené spoluúčasti,
 • stáří vozidla,
 • předchozí škodní průběh (systém Bonus/Malus),
 • u některých pojistitelů i způsob zabezpečení, věk pojištěného apod.

Na co nezapomenout při sjednání:

 • správně stanovit pojistnou částku za pomoci ceny nové, nebo obvyklé/obecné,
 • zvážit možnosti využití doplňkových připojištění,
 • seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění.
 Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.